دوره‌های آموزشی الماسواره دانش

پس از سال‌ها تجربه در زمینه ارائه تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی و با توجه به شناخت از چالش‌ها و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، شرکت توسعه مهندسی الماس واره دانش اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی هدفمند در زمینه‌های مختلف کرده است. هدف شرکت الماس واره پرهیز از کلی گویی و همچنین پرداختن دقیق به چالش‌های دانشجویان و صنعتگران است. یکی از ویژگی‌های دیگری که دوره‌های آموزشی شرکت الماس واره را متفاوت کرده است، برگزاری دوره‌های آموزشی با عناوین درخواستی می‌باشد. به این مفهوم که متقاضیان محترم می‌توانند عناوین درخواستی را در فرم "دوره ساز" وارد کنند و پس از محیا شدن شرایط، دوره آموزشی برگزار خواهد شد.
course
دوره‌های آموزشی در شرکت الماس واره در سه پلتفرم جداگانه تمادکالا، مهامکس و دیزاتک برگزار می‌شوند. این تقسیم بندی بر اساس موضوعات آموزشی مطرح شده در هر دوره است. موضوع اغلب دوره‌های آموزشی در تمادکالا، راه کاری علمی و عملی برای استفاده درست از مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی بر اساس پروژه‌های واقعی انجام شده، است. موضوع دوره‌های آموزشی در مهامکس، آشنایی تخصصی با انواع روش‌های شناسایی و مشخصه‌یابی مواد و ترکیبات شیمیایی همچنین روش‌های تحلیل و تفسیر نتایج می‌باشد. دوره‌های آموزشی در دیزاتک نیز روی موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات و خصوصا مباحث طراحی نرم‌افزار و برنامه‌نویسی متمرکز هستند.